ЭД МӨРИЙН БАРИМТЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 03

Нийслэлийн прокурорын 2017 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 1/1547 дугаартай албан бичгээр өгсөн үүргийн дагуу Баянгол дүүргийн прокурорын газраас...

ТЭЭВРИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАРТ ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХЭЭР БОЛЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 03

Тээврийн прокурорын газраас Нийслэлийн хэмжээнд гарч байгаа зам тээврийн ослыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс осол гарч байгаа...

ПРОКУРОРУУД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 01

Ховд аймгийн прокурорын газрын 2 дугаар улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын  төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн прокуророор батлуулсан удирдамжийн...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАВ

2017 оны 04 сарын 28

\ Прокурор ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, ажил үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ажлын чиглэлээр Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй...

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ГАРГУУЛЖ БУЙ БАЙДЛЫГ СУДАЛЖЭЭ

2017 оны 04 сарын 21

Хан-Уул  дүүргийн   прокурорын газраас  Цагдаагийн хэлтсийн  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаах тасгуудад шалгагдаж  байгаа...

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭЭР “ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛСОН ТОГТООЛ”-ЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ШАЛГАВ

2017 оны 04 сарын 21

   Баянгол дүүргийн прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс тусдүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар...

1258 ИРГЭНД ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЖ, САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 04 сарын 19

Булган аймгийн Прокурорын газраас 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн прокуророос баталсан удирдамжаар хяналтын...

ХОРИХ АНГИУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЭВ

2017 оны 04 сарын 19

   Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс 2017 оны 04 дүгээр сард хяналтын харьяа Хорих ангиудад...

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН ХЭРГҮҮДИЙГ СЭРГЭЭЖ ШИЙДВЭРЛЭХ “ШИЙДВЭРЛЭЛТ-2017” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗАРЛАЛАА

2017 оны 04 сарын 10

  Нийслэлийн прокурорын газраас Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт зааснаас бусад...

ЭД МӨРИЙН БАРИМТУУДЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2017 оны 04 сарын 07

  Нийслэлийн прокурорын газраас "Эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримт, барьцаа, хохирол төлүүлэхээр хураан авсан мөнгө, валют, үнэт эдлэлийгхүлээн...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА