МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 24

Булган аймгийн Прокурорын газраас 2017 оны II улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын...

СОГТУУГААР ҮЙЛДЭГДСЭН 14 ХЭРГИЙГ ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЭВ

2017 оны 05 сарын 23

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас согтуугаарүйлдэгдсэн хөнгөн гэмт хэргийн шийдвэрлэлт,  хууль зүйн үндэслэлийг дүүргийн прокурорын баталсан...

УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙВ

2017 оны 05 сарын 22

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Ц.Ариунболдоор ахлуулсан дүүргийн прокурорын орлогч Б.Гантулга, хяналтын прокурор...

ХОВД АЙМГИЙН ПРОКУРОРУУД БИЕ БЯЛДРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ СОРИЛД ХАМРАГДАВ

2017 оны 05 сарын 15

Ховд аймгийн прокурорын газрын Биеийн тамир спортын салбар зөвлөлийн хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 3...

ЭРХ ХАСАХ ЯЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАЛАА

2017 оны 05 сарын 12

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газраасНалайх, Багахангай дүүргийн хэмжээнд тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялд...

СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ АЖЛЫН ЧАНАР, ҮР ДҮНГ СУДАЛЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 12

          Булган аймгийн Прокурорын газраас 2017 оны II улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хорих ял...

ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРЫН ХЯНАЛТАНД БАЙГАА 67 ЯЛТНЫ ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХЯНАВ

2017 оны 05 сарын 11

 Ховд аймгийн Прокурорын газраас "Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан болон хорих ял нь тэнсэгдсэн ялтны засрал хүмүүжилд хяналт тавих...

ХИЛИЙН ХОРИГ ТАВИХ, ЦУЦЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 11

 Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газраас Хилийн хориг тавих, цуцлах арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг сүүлийн 5 жилийн байдлаар удирдамжийн...

ЭРХ ХАСАГДСАН ЯЛТАНД ХЭРХЭН ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БАЙГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 10

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь прокурорын газраас Сайхан сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн эрх бүхий албан тушаалтан нь эрх хасагдсан...

БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУД БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТӨВШИН ТОГТООХ СОРИЛД ХАМРАГДЛАА

2017 оны 05 сарын 10

Булган аймгийн Прокурорын газрын нийт прокурор, ажилтнууд "Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн төвшин тогтоох сорил”-д хамрагджээ. Төвшин...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА