ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ НАР ЖОЛООДОХ ЭРХ ХАСАХ ХУГАЦААГ ЗӨВ БИЧДЭГГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧЭЭ

2017 оны 06 сарын 09

Төв Аймгийн Прокурорын газраас 2 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч...

ТОРГОХ, АЛБАДАН АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 06

 Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газрын II дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу  "Шүүхээс торгох, албадан ажил хийлгэх ялаар...

ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛСАН МАТЕРИАЛД ШАЛГАЛТ ХИЙЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 06

 Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас Чингэлтэй дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс болон Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Захиргааны...

ХҮНИЙГ САНААТАЙ АЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ГАРАЛТ, ШАЛТГААН НӨХЦЛИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА ХИЙЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 05

Дорнод аймгийн прокурорын газрын 2017 оны 2 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн хэмжээнд гарсан Эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлд...

ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ БАЙРЫГ ХУУЛЬД ЗААСАН ШААРДЛАГА, СТАНДАРТАНД НИЙЦҮҮЛЭХЭД АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАНА ГЭВ

2017 оны 05 сарын 26

Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газар,  дүүргийн  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран...

АЛБАДАН АЖИЛ ХИЙЛГЭЖ БАЙГАА БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 25

 Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтнуудад тавих хяналт хууль, журамд заасан үндэслэл, журмын дагуу...

БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТӨВШИН ТОГТООХ СОРИЛ АВЧЭЭ

2017 оны 05 сарын 25

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газрын Биеийн тамир спортын зөвлөл, Аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран "Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн...

АЛБАДАН АЖИЛ ХИЙХ ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН ЯЛТНУУДЫН АЖИЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ

2017 оны 05 сарын 25

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурор газрын  туслах прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх П.Мөнхзул  албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн...

ЦАХИМ БҮРТГЭЛД ӨГӨГДӨЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ҮНЭН ЗӨВ ОРУУЛЖ БУЙ ЭСЭХИЙГ ДОТООДДОО ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 24

Булган аймгийн Прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, Улсын Ерөнхий прокурорын 1/01 тоот албан даалгаврын...

СУМДЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАВ

2017 оны 05 сарын 24

Өмнөговь аймгийн прокурор газар, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хамтарсан төлөвлөгөөний дагуу тус прокурорын...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА