ГАШУУН СУХАЙТ БООМТОНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН АЖЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 11 сарын 24

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын 1 дүгээр прокурорын газраас Ханбогд сум, Хайрхан багийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Гашуун сухайт...

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 24

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд хяналт тавих  прокурорууд энэ сарын 21-нд Замын  Цагдаагийн ...

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 24

 Булган аймгийн прокурорын газраас санаачлан 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Хяналтын харъяа зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий...

Дорнод аймгийн сумдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулжээ

2017 оны 11 сарын 23

Дорнод аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөө, аймгийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын...

“ГАМШГИЙН ТАРХАЛТЫН ТАНДАЛТ, НУРАНГААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ АЖИЛЛАГАА” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ХАМТАРСАН СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 23

Өвөрхангай аймгийн шүүх, прокурор, цагдаагийн байгууллагын ажилтан,  албан хаагчдын дунд 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр...

“ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 23

Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор Л.Бадралт "Зөрчил шалган шийдвэрлэх...

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС 200 ГАРУЙ ЦАГДААГИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 23

 Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газраас  энэ сарын 16-ны өдөр тус дүүрэг дэх цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсийн зөрчлийн болон хэрэг...

АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРУУД СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ҮЕ ШАТТАЙГААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2017 оны 11 сарын 16

Аймаг, Нийслэл, Тээвэр, Дүүрэг, Сум дундын прокурорын газрууд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон шинээр батлагдсан хуулийн талаарх...

ПРОКУРОРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЖ, СЕРТИФИКАТ ОЛГОВ

2017 оны 11 сарын 16

Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалт, судалгааны төвөөс "Прокурорын туслах ажилтны сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу харъяа прокурорын газрын туслах...

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 15

Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтэс, Сангийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн газартай хамтарсан...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА