ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР СУДАЛЖЭЭ

2017 оны 07 сарын 20

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газраас  Дархан-Уул аймгийн  эрүүгийн нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 2017оны эхний хагас...

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ГЭМТ ХЭРЭГ ХАМГИЙН ИХ ҮЙЛДЭГДЭЖ БАЙГАА ХОРООГ СУДАЛСАН БАЙНА

2017 оны 07 сарын 03

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөөгөөний дагуу хяналтын прокурор П.Даваасүрэн,...

ДОРНОД АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛСАН ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН БАЙДЛЫГ СУДАЛЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 30

Дорнод аймгийн Прокурорын газраас орон нутгийн хэмжээнд 2017 оны 05 сарын байдлаар шүүхээс оногдуулсан ял шийтгэлийн байдлыг гэмт хэргийн ангилал,...

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ НАРААС ЯВУУЛЖ БАЙГАА ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 30

Төв Аймгийн прокурорын газрын 2017 оны 2 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуйн хяналтын улсын...

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ГЭМТ ХЭРГИЙН ШАЛТГААН НӨХЦЛИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА ХИЙЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 23

Баянхонгор аймгийн прокурорын газраас Улсын Ерөнхий Прокурорын 2015 оны А/121 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Прокурор гэмт хэргээс урьдчилан...

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 20

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын 2017 оны 02 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус дүүргийн Засаг дарга, хороодын Засаг дарга, Цэргийн...

ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН АЖИЛД ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГЧЭЭ

2017 оны 06 сарын 13

Дорноговь аймгийн прокурорын газраас Замын Үүд сум дахь сум дундын прокурорын газрын ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокурорын 2017...

ГАДНЫ ХҮНИЙГ ЯЛТНЫ БАЙРАНД НЭВТРҮҮЛСЭН, ЯЛТНУУДТАЙ ХУВИЙН ХАРИЛЦАА ТОГТООСОН ЗЭРЭГ ЗӨРЧЛИЙГ ИЛРҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 06 сарын 13

Дорноговь аймгийн прокурорын газраас энэ сарын 9-ний шөнө тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын захиргааны журмаар баривчлах, албадан саатуулах, албадан...

"МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЭСЭГЧЛЭН ШАЛГАЛАА

2017 оны 06 сарын 13

Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газрын  2 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Прокурорын байгууллагын мэдээлэл, мэдээллийн системийн...

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТ “ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА, АЛБАН БИЧИГ” ХҮРГҮҮЛЖ ХУГАЦААТАЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ӨГЧЭЭ

2017 оны 06 сарын 09

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газраас тус дүүрэг дэх Замын Цагдаагийн хэлтсийн байцаагч нарын захиргааны хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа хуульд заасан...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА