ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАЖ, ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017 оны 05 сарын 26

Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газраас Өвөрхангай аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах салбар зөвлөлтэй хамтран...

ЦЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАН ХААГЧДАД ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙВ

2017 оны 05 сарын 23

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөний 2.9 дэх заалтыг...

УВС АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ” ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 сарын 23

 Увс аймгийн прокурорын газраас аймгийн прокурорын газрын хоёрдугаар улирлын ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу "Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг...

АРХИНЫ ХАМААРАЛТАЙ ЗОРИЛТОД БҮЛГИЙН ХҮМҮҮСИЙГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭГДСЭН ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 22

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дэх Сум дундын прокурорын газар нь тус сумын Засаг даргын тамгын газар болон Сум дундын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарч...

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАГЧДАД ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЛЭЭ

2017 оны 05 сарын 22

Багануур дүүргийн прокурорын газраас Хууль зүйн үндэсний төвийн багш нартай хамтран Боловсрол цогцолбор сургууль, Гүнгалуутай цогцолбор сургууль, 125...

СУМЫН ИРГЭДЭД ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 22

Архангай аймгийн прокурорын газар нь тус аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, аймгийн шүүх, аймгийн цагдаагийн...

“МО ЭН КО” ХХК-ИЙН ХӨШӨӨТИЙН УУРХАЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАВ

2017 оны 05 сарын 16

 Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын прокурорын газрын 2 дугаар улирлын ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ховд аймгийн Цэцэг сумын нутаг...

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ БАЯРТАЙ СЭДЭВТ ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

2017 оны 05 сарын 16

Өмнөговь аймгийн прокурорын газар, аймгийнхаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран "Хүчирхийлэлгүй гэр бүл, Амгалан...

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД "ДЭВЖЭЭ" ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 05 сарын 16

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дэх сум дундын прокурорын газраас санаачлан Замын-Үүд сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар...

“ЗӨВ АМЬДРАЛ” СУРГАЛТ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 сарын 15

Завхан аймгийн прокурорын газраас аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Улиастай сумын гэмт хэргээс...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА