СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ШУУРХАЙ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАН ОЛЖ, ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТАЛААР ЧИГЛЭЛ ӨГЧЭЭ

2017 оны 12 сарын 05

 Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газраас санаачлан Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн удирдлага, Эрүүгийн болон мөрдөн байцаах тасгийн дарга,...

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ НИСЭХ БУУДЛЫН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 12 сарын 05

 Ховд аймгийн прокурорын газраас Ховд аймаг дахь Нисэх буудлын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын захиргааны албан хаагч нарт...

ТОРГОХ ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН ЯЛТНУУДАД ТОРГОХ ЯЛЫГ ТӨЛӨӨГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА, АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР ОЙЛГОЛТ МЭДЭГДЭХҮҮН ӨГЧЭЭ

2017 оны 12 сарын 05

Булган аймгийн прокурорын газраас торгох ялаар шийтгүүлсэн ялтнуудад торгох ялыг төлөөгүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, анхаарах асуудлын талаар...

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСҮҮДИЙН ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫГ ШАЛГАЖ, СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАВ

2017 оны 12 сарын 05

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын дагуу тус дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдийн олон нийтийн цагдаагийн...

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ “ИРГЭДИЙН САЙН ДУРЫН ЭРГҮҮЛ” АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2017 оны 12 сарын 05

 Налайх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл  Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт амарч, аялж зугаалж буй...

ЗАХИРГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАВ

2017 оны 12 сарын 01

Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Нийслэл, Тээвэр, Дүүргийн прокурорын газрын захиргаа үйлчилгээний 103 ажилтныг ажлын байрны чиг үүрэгтэй нь...

“ХУВЬ ХҮНИЙ САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, ХУРИМТЛАЛ”, “ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2017 оны 11 сарын 24

Нийслэлийн прокурорын газраас прокурор, ажилтнуудын эдийн засаг, санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд  Улаанбаатар хотын банктай...

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН УЛААН ЗАГАЛМАЙН ХОРОО “АНХНЫ ТУСЛАМЖ” СЭДВЭЭР ПРОКУРОР, АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 24

Багануур дүүргийн прокурорын газрын IV дүгээр улиралын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу прокрорын газрын байр болон гадна орчинд онцгой байдал үүссэн...

“ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХУУЛЬ, ЖУРАМ, ЗААВРЫГ ТАНИУЛАХ” АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017 оны 11 сарын 24

 Хэнтий аймгийн Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 419 дүгээр нээлттэй хорих ангийн даргын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу...

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2017 оны 11 сарын 24

Дорноговь аймаг дахь хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн энэ сарын 22-ны өдөр болжээ.  Зөвлөгөөнөөр 2017 оны 07 дугаар сарын...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА