“ПРОКУРОР -2017”, “ТУСЛАХ АЖИЛТАН-2017” МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААНЫ 1-Р ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН АЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2017 оны 11 сарын 15

Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын тушаалаар "Прокурор -2017”, "Туслах ажилтан-2017” мэргэжлийн уралдааныг прокурорын байгууллагын хэмжээнд зохион...

НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС “ПРОКУРОР-2017”, “ТУСЛАХ АЖИЛТАН-2017” ТЭМЦЭЭНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 11 сарын 10

Прокурор, прокурорын болон захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан ур чадвараасаа...

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ТУСЛАХ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД ЯВАГДСАН "ТУСЛАХ АЖИЛТАН-2017" МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААНЫ НЭГДҮГЭЭР ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2017 оны 11 сарын 08

Прокурорын болон прокурорын байгууллагын туслах ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдэнд бусдаас суралцах, ажлын туршлага...

БУСДЫГ АМИА ХОРЛОХОД ХҮРГЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

2017 оны 11 сарын 07

БУСДЫГ АМИА ХОРЛОХОД ХҮРГЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 10.1. 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 95 дугаар зүйл. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх ...

“ХОРИХ ЯЛ ЭДЭЛЖ БАЙГААД ӨВЧНИЙ УЧИР НАС БАРСАН ХОРИГДЛУУДАД ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ҮЗҮҮЛЖ БАЙСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАСАН” ДҮНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2017 оны 10 сарын 30

Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс Нийслэлийн ерөнхий прокурор, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын...

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ДАГУУ ЯВАГДАЖ БУЙ ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 10 сарын 21

Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Гадаадын иргэнийг...

ШАЛГАЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЗӨРЧЛИЙН МАТЕРИАЛЫГ ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТАНД ИРҮҮЛДЭГГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭВ

2017 оны 10 сарын 09

Баянхонгор аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын газрын эрх бүхий улсын байцаагч нарын  явуулсан зөрчил шалган...

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 10 сарын 09

 Өмнөговь аймгийн Прокурорын газраас Даланзадгад сумын Засаг даргын дэргэдэх захиргааны зөвлөл нь захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг...

СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ТОГТООН, ХЭРГИЙГ МӨРДӨН БАЙЦААЛТАНД ШИЛЖҮҮЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХ 80 ХОНОГИЙН НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЭХЭЛЛЭЭ

2017 оны 10 сарын 02

Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд 2017 оны 07 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй...

СУМ ДУНДЫН 1 ДҮГЭЭР ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫГ ӨРГӨТГӨСӨН БАЙДЛААР ХИЙЖЭЭ

2017 оны 10 сарын 02

Өмнөговь аймгийн Сум дундын 1 дүгээр прокурорын  газрын ажлыг аймгийн прокурорын газрын 3 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА