ПРОКУРОРУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНГ 3 ЖИЛД НЭГ УДАА ШАЛГАЖ, ДҮГНЭДЭГ ШАЛГАЛТ АЙМАГ, СУМ ДУНДЫН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ЭХЭЛНЭ

2016 оны 04 сарын 29

Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2-т "Нийт прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг гурван жилд нэг удаа...

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ТУШААЛААР ОРОН НУТГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРУУДАД ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТ ХИЙНЭ

2016 оны 04 сарын 29

Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар байгуулагдсан иж бүрэн шалган туслах ажлын хэсэг 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ноос 14-ны өдрүүдэд Архангай,...

УВС АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН АЖИЛДАА ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖЭЭ

2016 оны 04 сарын 27

Увс аймгийн прокурорын газраас дүн шинжилгээ хийх аргачилсан зааврын хүрээнд 2016 оны 1 улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажилдаа дүн шинжилгээ хийж удирдлага...

ТУСЛАХ АЖИЛТНУУДААС ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ АВЧЭЭ

2016 оны 04 сарын 27

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газар прокурорын хяналтын ажил болон захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтнуудын мэргэжлийн түвшин тогтоох...

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН А/88 ТООТ ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН ЗААВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2016 оны 04 сарын 27

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр прокурорын газрын 2 дугаар улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар Улсын Ерөнхий прокурорын А/88 тоот тушаалаар...

ХАРЪЯАЛАГДАХ СУМДЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДАД ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2016 оны 04 сарын 27

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр прокурорын газраас Монгол Улсын Гэмт Хэргээс Урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан "Монгол...

СУМДЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2016 оны 04 сарын 27

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр прокурорын газар нь харъяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр...


Назад Вперед
Наверх
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА