ХУУЛИЙН ТОДОРХОЙ БУС ЗОХЬЦУУЛАЛТААС ШАЛТГААЛЖ ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ҮҮСЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ

2017 оны 12 сарын 21

Хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаа  Цуврал нийтлэл-1 Нэг. Удиртгал Монгол Улсад мөрдөгдөж байсан эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг Монгол...

“НАРАНТУУЛ” ЗАХЫН ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧДЭД “ХУУЛЬ ТОГТООМЖ СУРТАЛЧЛАХ” ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 12 сарын 19

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас дүүргийн Татварын хэлтэстэй хамтран "Нарантуул” олон улсын худалдааны төвийн  удирдлагуудтай уулзаж тус зах...

ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ, ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГӨВ

2017 оны 12 сарын 19

Нийслэлийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу  Нийслэл, Дүүргийн прокурорын газруудын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд...

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2017 оны 12 сарын 19

 Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас санаачлан аймгийн хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөлгөөнийг зохион байгуулжээ. ЗөвлөгөөндСүхбаатар...

“ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

2017 оны 12 сарын 14

Багануур дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурор болон тус дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга...

“ХҮҮХДИЙН ЭРХ ХАМГААЛАЛ БА БИДНИЙ ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 12 сарын 14

 Архангай аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй...

ХИЛИЙН ЦЭРГИЙН 0277 ДУГААР АНГИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 12 сарын 14

Завхан аймгийн прокурорын газрын 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу, 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд тус аймгийн...

ПРОКУРОРУУДЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 12 сарын 14

Нийслэлийн прокурорын газраас 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд...

ГАДААД ОРНУУДЫН ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН ОНЦЛОГ

2017 оны 12 сарын 13

УЕПГ-ын Сургалт Судалгааны Төвийн  Судлаач, багш, хяналтын прокурор, Доктор  Ph.D  П.ЭРДЭНЭБАТ:  ГАДААД ОРНУУДЫН ЭРҮҮГИЙН...

”ГАЛ УНТРААХ АНХАН ШАТНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛАВ

2017 оны 12 сарын 13

Улсын Ерөнхий Прокурорын 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/63  дугаартай тушаалаар баталсан "Прокурорын байгууллага, прокурор, ажилтны...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА