БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2017 оны 09 сарын 21

Булган аймгийн прокурорын газрын прокурор, ажилтнуудад гэр бүлийн гишүүдийн хөгжлийг дэмжих, харилцаа хандлагыг эерэг болгох, гэр бүлийн боловсролыг...

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 300 ГАРУЙ ХҮНД ЯРИА ТАНИУЛГА ХИЙВ

2017 оны 09 сарын 21

Завхан аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай хамтран тус аймгийн Отгон, Шилүүстэй, Цагаанчулуут, Цагаанхайрхан...

“МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТЫН АЖЛЫН АРГАЧИЛСАН ЗААВАР”-ЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

2017 оны 09 сарын 20

Орхон аймгийн прокурорын газраас аймгийнхаа Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч нарт "Мөрдөн шалгах...

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ХОР УРШИГ, ҮР ДАГАВАР” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛОВ

2017 оны 09 сарын 20

Хөвсгөл аймгийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан ахлах прокурор Б.Болд  "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх...

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 09 сарын 19

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудыг оролцуулсан...

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРУУД ЦАГДААГИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017 оны 09 сарын 18

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Цагдаагийн 2 дугаар...

БУЛГАН АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ХАМТАРСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017 оны 09 сарын 18

Булган аймгийн прокурорын газраас аймгийнхаа Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасаг, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч нартай хамтарсан уулзалт,...

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВИЙН ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2017 оны 09 сарын 15

Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын Сургалт, судалгааны төвийн прокуроруудын дотоод сургалтыг энэ сарын 14-15-ны өдрүүдэд  зохион байгуулжээ. Уг...

"ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА" СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛОВ

2017 оны 09 сарын 15

Налайх дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн мэргэжлийн хяналт, татварын хэлтэс болон Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын болон бусад...

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ЭРХ БҮХИЙ 30 АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017 оны 09 сарын 15

Чингэлтэйдүүргийн прокурорын газраас харъяа дүүрэг дэх Замын Цагдаагийн хэлтсийн зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий 30 албан...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА