ЯЛТНУУДЫН ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТ АХУЙ НӨХЦЛИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 23

  Говьсүмбэр аймгийн Прокурорын газраас тус аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны малын хэсэг дээр ажиллаж байгаа ялтнуудын харуул...

ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ХАРИУЦЛАГА ТООЦУУЛАХААР БОЛЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 23

Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газраас тус дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн улсын байцаагч нараас явуулсан захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн...

“ТЭНСЭГДСЭН ЯЛТАНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ЫН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ НЭГ БҮРЧЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧЭЭ

2017 оны 03 сарын 22

Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сум дахь сум дундын прокурорын газар 2017 оны 01 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хяналт шалгалтыг 2 дугаар сард...

“ЦАХИМ ХУДАЛДААГААР ХАЛХАВЧИЛЖ БУСДЫГ ЗАЛИЛАН МЭХЛЭХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ИЛТГЭЛ ШИЛДГЭЭР ШАЛГАРЧЭЭ

2017 оны 03 сарын 18

Сэлэнгэ аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын...

ХУГАЦААНЫ ӨМНӨ ТЭНСЭН СУЛЛАГДСАН ЯЛТНУУДАД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ БУЙ БАЙДАЛ, ХУВИЙН ХЭРГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 15

  Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс зарим Цагдаагийн хэлтсүүдийн хяналтанд байгаа "Шүүхээс хорих ял...

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ЯВУУЛСАН ЗАХИРГААНЫ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 10

Дорноговь аймгийн Прокурорын газраас тус аймгийн Иххэт сумын багийн Засаг дарга нараас явуулсан захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа...

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖЭЭ

2017 оны 02 сарын 23

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас Эрүүгийн хэрэгт хураагдсан эд зүйл, эд мөрийн баримт, барьцаа, хохирол төлүүлэхээр авсан мөнгө, валют, үнэт...

ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЖЭЭ

2017 оны 02 сарын 16

Төв аймгийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Б.Энхболд 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр...

ХУГАЦАА СУНГАСАН ХЭРГИЙН ШАЛТГААН НӨХЦЛИЙГ СУДАЛЖЭЭ

2017 оны 02 сарын 16

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас 2016 онд мөрдөн байцаалтын 3-8 дугаар хугацаа сунгагдсан үлдэгдэл хэргүүдийн шалтгааныг судалсан ба нийт 34...

МАНЛАЙ СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 02 сарын 15

Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр прокурорын газрын хяналтын прокурор Ц.Бямбадорж тус аймгийн Манлай суманд ажиллах үеэрээ Гэмт хэргээс...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА