Эхлэл Видео

2021-09-30 13:32:19.0

"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛГИЙН 2021 ОНЫ ЕСДҮГЭЭР САРЫН ДУГААР

“Прокурорын мэдээлэл” нэвтрүүлгийн энэ сарын дугаарыг Тээврийн прокурорын газартай хамтран

✅ Тууш замын талаарх ойлголт мэдээлэл

✅ Тууш замд хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарах зүйлс

✅ Тээврийн прокурорын газраас тууш зам дээр гарсан зөрчил, хэргүүдэд хэрхэн хяналт тавьж ажиллаж байгаа талаар бэлтгэлээ.

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах алба