Эхлэл Видео

ЗАЛИЛАН МЭХЛЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХЭРГЭЭС ЯЛГАХ НЬ

Прокурорын мэдээлэл нэвтрүүлгийн ИРГЭН ТАНД булан: Залилан мэхлэх гэмт хэргийг иргэний эрх зүйн хэргээс ялгах нь сэдвээр УЕПГ-ын Сургалтын албаны хяналтын прокурор, хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаа мэдээлэл өглөө.