Эхлэл Видео

"ПРОКУРОРЫН МЭДЭЭЛЭЛ" НЭВТРҮҮЛЭГ 2020 ОНЫ 09 САРЫН ДУГААР

“Прокурорын мэдээлэл” нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг Тээврийн прокурорын газартай хамтран бэлтгэлээ. Тээврийн прокурорын газар нь хуульд заасан прокурорын хяналтын ажлын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарал хандуулан ажиллаж байна.