Эхлэл Видео

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭДИЙН ХҮСЭЛТ, ГОМДЛЫГ ХЭРХЭН ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭДЭГ ВЭ?