Эхлэл Нийтлэл

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ТЭНСЭЖ ХЯНАН ХАРГАЛЗАХ, ТЭНСЭЖ ХЯНАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлийн 2020 оны I дүгээр улирлын дугаарт нийтлэгдсэн Баян-Өлгий аймгийн Прокурорын газрын ерөнхий прокурор Т.Батсүхийн "Эрүүгийн хууль дахь тэнсэж хянан харгалзах, тэнсэж хянан хүмүүжүүлэх тухай зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь" судалгааны тайланг хүргэж байна.