Эхлэл Нийтлэл

Б.ӨНӨРМАА : ЭМИЙН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ ХЯЗГААРЛАХ ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ

Монголын Хуульчдын холбооноос эрхлэн гаргадаг "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүлд нийтлэгдсэн Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалтын төвийн прокурор, хууль зүйн доктор Б.Өнөрмаагийн "Эмийн хууль бус эргэлт, хэрэглээг хялгаарлах шаардлага, үндэслэл" судалгааг хүргэж байна.