Эхлэл Мэдээ мэдээлэл

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ДУНД ПРАКТИК СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газраас Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулахад анхаарах асуудлуудын хүрээнд практик сургалт зохион байгуулжээ.  

Сургалтад  Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, Мэргэжлийн хяналтын газар болон Хүүхэд хөгжлийн төв зэрэг газрын зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнууд хамрагдсан байна.