Эхлэл Мэдээ мэдээлэл

2021-05-25 10:52:01.0

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд тус дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ажлын албаны албан хаагчдад цахим сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд явуулсан бөгөөд нийт 50 гаруй албан хаагч хамрагдсан байна.