Эхлэл Мэдээ мэдээлэл

ХОХИРОГЧ ЯМАР ЭРХ, ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ?

"Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын Олон нийттэй харилцах алба" пэйж хуудсанд иргэдээс хамгийн ихээр ирж байгаа асуултад хариулт өгөх ИРГЭН ТАНД буланг хүргэж байна.