Эхлэл Мэдээ мэдээлэл

ПРОКУРОР ӨӨРИЙН САНААЧИЛГААР 587.3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ 618 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦЖЭЭ