Эхлэл Мэдээ мэдээлэл

"ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС" СЭТГҮҮЛД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА