Ж.УРАНЦЭЦЭГ: АЖЛЫН ХЭСГЭЭС ОЛНЫ АНХААРЛЫГ ТАТСАН, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ГАРСАН 24 ХЭРГИЙГ ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЭЭД БАЙНА
ХОЛБООС